W naszej pracowni psychologicznej prowadzimy:
– badania kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
– badania osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
– badania instruktorów nauki jazdy oraz osób ubiegających się o to stanowisko
– badania egzaminatorów prawa jazdy oraz osób ubiegających się o to stanowisko
– badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
– badania kierowców, którzy utracili prawo jazdy
– diagnozę, terapię i poradnictwo psychologiczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci
– spotkania indywidualne lub warsztaty z psychologiem dla osób które kilka razy nie zdały egzaminu państwowego.