Kwalifikacja
Oferujemy kwalifikację wstępną w zakresie kategorii C, CE, D, DE:

Kwalifikacja wstępna.
– 280 godzin.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona.
– 140 godzin.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca.
– 70 godzin.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.
– 35 godzin.

Jeżeli nie wiesz, jaki rodzaj kwalifikacji powinieneś zrealizować – przyjdź do naszego biura, wszystkiego się dowiesz.
Czas realizacji zależy od osoby uczestniczącej w szkoleniu. Maksymalny dzienny czas szkolenia wynosi 7 godzin.
Szkolenie realizujemy na terenie Szczecina, bez potrzeby wyjazdu na płytę poślizgową (korzystamy z profesjonalnego symulatora o 6 stopniach swobody).

Oferujemy również przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie kategorii C1, C, C1E, CE lub D1, D, D1E, DE. Bardzo atrakcyjna cena, szczególnie w połączeniu z badaniem psychologicznym.